Dopravní nehoda se zraněním: jaké odškodnění může poškozený žádat?

Pokud při dopravní nehodě dojde ke zranění, může poškozený žádat odškodnění. Existuje přitom hned několik okruhů, které se liší svým zaměřením. V tomto článku vám je přehledně představíme.

Kde odškodnění žádat

Odškodnění dopravní nehody může žádat oběť, která není viníkem autonehody. Odškodnění přitom může žádat u pojišťovny vozidla viníka nehody. 

Okruhy možného odškodnění

Poškozený dopravní nehodou může žádat některý z níže uvedených okruhů odškodnění. Vždy je ovšem třeba pamatovat na to, že každý případ je posuzován individuálně a nelze tedy automaticky žádat veškeré náhrady.

Mezi okruhy náhrad při dopravní nehodě se zraněním patří:

  • bolestné,
  • ztížení společenského uplatnění,
  • další případná nemajetková újma,
  • ušlý výdělek po dobu pracovní neschopnosti,
  • náklady spojené s péčí o zdraví,
  • náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
  • a náhrada za bezplatně poskytované práce.

Nevíte si rady?

Pokud v oblasti odškodnění dopravní nehody tápete a nevíte si rady, doporučujeme využít služeb specializované advokátní kanceláře. Ta váš konkrétní případ posoudí a pomůže vám vymoct takové odškodnění, na které máte nárok. 

Více informací ze světa odškodnění dopravních nehod najdete na www.odskodneninehody.cz.