Kdo je mediátor a jak se jím můžete stát

I když se u nás mediace těší čím dál větší oblibě, stále se najdou lidé, kteří o ní nikdy neslyšeli. A kteří tedy ani netuší, v čem spočívá práce mediátora.

Kdo přesně je mediátor?

Jako mediátor se označuje speciálně vyškolený odborník, který dokáže pracovat s lidmi, mezi kterými probíhá nějaký konflikt či spor. I přes často velmi rozbouřené emoce by je měl dokázat dovést k racionálnímu přemýšlení o tom, jak přesně chtějí konflikt vyřešit. 

Mediátor by měl své klienty směřovat k tomu, aby přemýšleli, co jim takové řešení přinese. A co takové řešení přinese ostatním lidem, kteří jsou na výsledku mediačního jednání přímo závislí (typicky děti).

Kdo se může stát mediátorem?

Jako mediátor může být v široké pojetí slova považován prakticky kdokoliv, kdo zajišťuje urovnání konfliktu mezi dvěma stranami

V užším pojetí je však mediátorem jen taková osoba, která prošla příslušným vzděláním a zná potřebné mediační techniky. A zároveň je umí používat ku prospěchu svých klientů. V České republice přitom prozatím není žádný jednotný systém pro vzdělávání mediátorů a zároveň nejsou ani stanoveny žádné vzdělávací standardy. 

Kdo přesně je zapsaný mediátor?

Mediaci v České republice upravuje zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci. Tento zákon přitom říká, že mediátorem je fyzická osoba, která je zapsaná v seznamu mediátorů. Taková osoba musí disponovat vysokoškolským vzděláním, být bezúhonná, způsobilá k právním úkonům a zároveň složit zkoušku u Ministerstva spravedlnosti. Pouze advokáti skládají tuto zkoušku u České advokátní komory. 

Více informací ze světa mediace najdete na www.institutpromediaci.cz.